Privacyverklaring

Dit is het privacystatement van The Fantasy Realm BV, hierna genoemd The Fantasy Realm. Dit privacystatement is van toepassing op onze winkel, speelplek en webshop. 

Om de privacy van onze klanten te beschermen, verwerken we zo min mogelijk persoonsgegevens en beschermen we persoonsgegevens zo goed mogelijk. Hier kun je lezen hoe we dit doen. 

Website thefantasyrealm.nl

Op deze website verwerken we persoonsgegevens via formulieren en via GoogleAnalytics. Op de website staat een formulier waarmee je een speeltafel kunt reserveren en een contactformulier. Als je doorklikt naar de webshop en daar een bestelling plaatst, krijg je te maken met een bestelformulier. 

Persoonsgegevens die je hier invult, worden verzonden naar een medewerker van The Fantasy Realm. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om je aanvraag te verwerken, je vraag te beantwoorden en/of als we door een onvoorziene situatie genoodzaakt zijn je reservering te annuleren. We bewaren gegevens maximaal 6 maanden. 

Een backup van deze persoonsgegevens wordt gedurende maximaal zes maanden bewaard op de server van de website van The Fantasy Realm en daarna door ons verwijderd. We maken deze backup zodat we je in de aanloop naar de start van de activiteit ook kunnen bereiken als onze mailclient tijdelijk onbereikbaar is, of als we een aanmelding in onze mailbox per ongelijk wissen. 

Webshop

Onze webshop draait op software van www.mijnwebwinkel.nl. In het privacystatement van MijnWebwinkel is informatie te vinden over beveiliging van de persoonsgegevens in de webshop. 

Gebruik van GoogleAnalytics

Op beide websites maken we zo min mogelijk gebruik van cookies, trackers en andere volgtechnologie. 

Om de websites te verbeteren, maken we beperkt gebruik van GoogleAnalytics. Dit betekent dat we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten met GoogleAnalytics en gebruikmaken van cookies, maar met maximaal privacyvriendelijke instellingen. Dit houdt in dat: 

  • Google slechts een deel van het IP-adres van bezoekers kan verwerken. Gegevens kunnen hierdoor nooit tot één specifieke computer worden herleid. 
  • We ‘gegevens delen’ hebben uitgeschakeld, zodat Google deze IP-gegevens niet mag gebruiken voor haar eigen doeleinden, zoals het verbeteren van haar dienstverlening. 
  • We geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies, waardoor gegevens ook niet kunnen worden gebruikt voor doeleinden van andere klanten van Google, zoals personalisatie van advertenties. 

Opslag

Voor de winkel, de webshop en de club betalen voor GoogleDrive als centrale cloud-opslag voor documenten en gebruiken Gmail voor e-mail. In het privacystatement van Google is informatie te vinden over beveiliging van GoogleDrive en Gmail. Google is niet gevestigd in de EU, maar voldoet wel aan de Privacy Shield-overeenkomst.

Hiernaast betalen we voor het gebruik van Dropbox als centrale cloud-opslag voor documenten. In het privacystatement van Dropbox is informatie te vinden over beveiliging van Dropbox. Dropbox is niet gevestigd in de EU, maar voldoet aan de Privacy Shield-overeenkomst.

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt, met één uitzondering: we zijn wettelijk verplicht om facturen na betaling te archiveren en gedurende zeven jaar te bewaren. Op facturen staan je naam, adres, woonplaats en e-mailadres vermeld. 

Beveiliging

Binnen onze organisatie passen we beveiligingsmaatregelen toe om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Jouw rechten

Als je wilt weten welke persoonsgegevens The Fantasy Realm van je verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek sturen naar het postadres op onze website. We behandelen je verzoek binnen drie weken. Voordat we gegevens met je delen, kunnen we je vragen om legitimatie. 

Blijken je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Je kunt ons ook vragen om je gegevens, of een deel hiervan, te wissen en in de toekomst niet opnieuw te verwerken. 

Hiernaast heb je ook het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat we jouw gegevens aan je verstrekken in een vorm waarin je deze kunt overdragen aan een andere organisatie. In praktijk hebben we weinig tot geen persoonsgegevens en valt er dus weinig tot niets over te dragen.

Mocht je een klacht hebben over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, dan kun je dit melden bij de Nederlandse toezichthouder op de Algemene Verordening Persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Overige opmerkingen

Dit privacystatement is mede gebaseerd op het privacystatement van de Autoriteit Persoonsgegevens

Met dit privacystatement geven we invulling aan de volgende aanbeveling uit de Handleiding AVG: “informatievoorziening aan de betrokkenen op schrift stellen (bijvoorbeeld in de vorm van een privacy statement); ” (5.2 p. 51).